നോണ്‍വെജ് ഭക്ഷണം ഇല്ല; എയര്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 10 കോടി രൂപയുടെ ലാഭം
August 12,2017 | 12:40:19 pm
Share this on

എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഇക്കണോമി ക്ലാസുകളില്‍ സസ്യാഹാരം മാത്രം വിളമ്പിയാല്‍ മതിയെന്ന തീരുമാനം കമ്പനിക്ക് പ്രതിവര്‍ഷം നേടിക്കൊടുക്കുക 10 കോടി രൂപയുടെ ലാഭം നേടാനാകും. മാലിന്യം കുറയ്ക്കുവാനും സസ്യാഹാരവും മാംസാഹാരവും മാറിപ്പോകുന്നതു തടയാനുമാണ് ആഭ്യന്തര സര്‍വ്വീസുകളിലെ കുറഞ്ഞ നിരക്കുള്ള ക്ലാസുകളില്‍ നിന്നും മാംസാഹാരം ഓഴിവാക്കിയത്.

RELATED STORIES
Brands & Business
� Infomagic - All Rights Reserved.