കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം
August 12,2017 | 08:34:40 pm
Share this on

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകും. വൈകീട്ട് 7നും രാത്രി 10.30നുമിടയില്‍ 15 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്കാണ് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണമുണ്ടാകുക. കേരളത്തിനു പുറത്തുനിന്ന് എത്തിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയില്‍ 500 മെഗാവാട്ടിന്റെ കുറവുണ്ട്. താല്‍ച്ചര്‍ കോളാര്‍ 400 കെവി ലൈനിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണിയാ് വൈദ്യുതി വിഹിതം കുറയാന്‍ കാരണം.

RELATED STORIES
Brands & Business
� Infomagic - All Rights Reserved.