ബഹു ബ്രാന്‍ഡ് ചില്ലറ വില്‍പ്പന മേഖലയില്‍ കൂടുതല്‍ വിദേശ നിക്ഷേപം
March 20,2017 | 12:54:43 pm
Share this on

ബഹു ബ്രാന്‍ഡ് ചില്ലറ വില്‍പ്പന മേഖലയില്‍ കൂടുതല്‍ വിദേശ നിക്ഷേപം


ബഹുബ്രാന്‍ഡ് ചില്ലറ വില്‍പ്പന മേഖലയില്‍ പ്രത്യക്ഷ വിദേശ നിക്ഷേപത്തിന് ഇളവ് കൊണ്ടുവരാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കം. വിദേശ നിക്ഷേപം ആകര്‍ഷിക്കുന്നതിനും കൂടുതല്‍ തൊഴിലവസരം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമാണിത്. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്കുമാത്രമാണ് ഇളവുണ്ടാവുക. നിലവിലെ പ്രത്യക്ഷ വിദേശ നിക്ഷേപ നയം ഇന്ത്യന്‍ ചില്ലറ കമ്പനികളില്‍ 51 ശതമാനം ഓഹരികള്‍ക്ക് അനുമതി നല്‍കുന്നുണ്ട്. ചില്ലറ വില്‍പ്പന നയം പ്രകാരം ടെസ്‌കോ എന്ന വിദേശ കമ്പനി മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയില്‍ സ്റ്റോറുകള്‍ തുറക്കാന്‍ അനുമതി നേടിയത്.

 

 

RELATED STORIES
Brands & Business
� Infomagic - All Rights Reserved.