നാടൻ നേന്ത്രകുലകൾ for sale at Chalakudy, Thrissur
Property ID : AG27217044 | Posted on : 11 Jul 18
Owner Name :
Roy Mathew
Contact No :
9744243279
Price :
55

Send an Enquiry

 
ഏത്തക്കായുടെ ഈറ്റില്ലമായ മേലൂരിൽ നിന്നും തനി നാടൻ ശൈലിയിൽ വളർത്തിയെടുത്ത നേന്ത്രകുലകൾ Ph:+91 97442 43279 Location : Meloor ,Chalakudy, Thrissur

On Map

Recommended for you
12 Jul
Hello, We have grafted thekken bush pepper for sale, Location : Thrissur
Sale
150
05 Jul
home grown organic pure high quality kudampuli for sale contact 9495635816 Mathew email nebs1201@yahoo.co.in Location : Kuriachira , Thrissur
Sale
350
02 Jul
Farm fresh tapioca. Soft when cook. Available Quantity : 1500 kg Location : Arimpoor , Thrissur
Sale
15
27 Jun
ജൈവപച്ചക്കറി Quantity: 30 കിലോഗ്രാം Location : Pookode,Thrissur
Sale
22
25 Jun
കാടമുട്ട Quantity: 500 Number Location : Mullassery, Thrissur
Sale
2.50
25 Jun
തനി നാടൻ Quantity: 40 കിലോഗ്രാം Location : Thaikkad, Thrissur
Sale
45
23 Jun
നാടൻ കപ്പ Quantity: 250 Kilogram Location : Ayyanthole, Thrissur
Sale
23
23 Jun
നാടൻ പച്ച കുടമ്പുളി Quantity: 25 Kilogram Location : Ayyanthole, Thrissur
Sale
100
23 Jun
Daily fresh 2000 quail eggs / Day.We will Deliver @ doorstep if quantity above 1500 eggs Location : Thalikulam , Thrissur
Sale
1.80
21 Jun
ജൈവ രീതിയിൽ ഉൽപാദിപ്പിച്ചത് Quantity: 3 കിലോഗ്രാം Location : Punnayurkulam,Thrissur
Sale
35
21 Jun
First Quality Arecanut തൊണ്ട് പൊളിച്ചെടുത്തത് Quantity: 25 കിലോഗ്രാം Location : Punnayurkulam,…
Sale
200
21 Jun
ജൈവകൃഷി Quantity: 20 കിലോഗ്രാം Location : Thaikkad,Thrissur
Sale
20
21 Jun
ജൈവകൃഷി Quantity: 25 കിലോഗ്രാം Location: Thaikkad , Thrissur
Sale
20
21 Jun
കുടംപുളി Location : Mullassery, Thrissur
Sale
250
21 Jun
ജൈവകൃഷി Quantity: 5 കിലോഗ്രാം Location : Location: Guruvayoor, Kozhikode
Sale
25
20 Jun
നല്ലയിനം കപ്പ വിൽപ്പനക്ക് Location : Thrikkur, Thrissur
Sale
15
19 Jun
200 nos of VAZHA READY FOR HARVESTING. Each VAZHA has more than 15 kgs of Nadan Nenthra Kaya. Please contact for me for details. Location : Chelakkara…
Sale
800
08 Jun
we growing banana in organic farming methods .without using harmful pesticides. Location : Kechery , Thrissur
Sale
60
07 Jun
ഫ്രഷ് വെജിറ്റബ1ൾ സ് Price Range (Min.) : 20 Rs , Price Range (Max.) : 300 Rs Location : Vadanappilly, Thrissur
Sale
20
06 Jun
ജൈവ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്ത നാടൻ തക്കാളി വിൽപ്പനക്ക് Quantity: 5 കിലോഗ്രാം…
Sale
30
� Infomagic - All Rights Reserved.
Send Enquiry