അടപതിയന്‍കിഴങ്ങ്
November 08,2017 | 10:37:12 am
Share this on

നല്ല ചൂടും മഴയും ഏല്‍ക്കുന്ന മണ്ണുള്ള എല്ലാസ്ഥലത്തും വനങ്ങളിലും ഈ വള്ളിചെടി കണ്ടു വരുന്നു. കേരളത്തില്‍ പ്രത്യേകിച്ച്‌ തൃശ്ശൂര്‍ പാലക്കാട് ജില്ലകളില്‍ ഇതു റബ്ബര്‍ തോട്ടങ്ങളില്‍ വരെ കാണാം.ഹോളോസ്റ്റെമ്മ അഡകൊഡിയന്‍
എന്നാണ് ശാസ്ത്രീയനാമം.  വള്ളി മുറിച്ചു നട്ടും കിഴങ്ങ് മുറിച്ചു നട്ടും ഇതു പുന:സൃഷ്ടിക്കാം.

ഔഷധപ്രയോഗങ്ങള്‍: അടപതിയന്‍ക്കിഴങ്ങ് ബ്രഹ്മണീയമാണ് (ശരീരത്തെ തടിപ്പിക്കുന്നത്). ഓജസ്സും ശക്തിയും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കും. കണ്ണിനു ഹിതകരമാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആധുനിക ശാസ്ത്ര വിധിയനുസരിച്ച്‌ തീര്‍ച്ചയായും ഇതില്‍ വിറ്റാമിന്‍ എ ധാരാളം കാണേണ്ടതാണ്. 
അടപതിയന്‍ക്കിഴങ്ങിന്‍റെ ഇല 10 ഗ്രാം വീതം പച്ചയായ നെയ്യില്‍ വറുത്ത് ദിവസേന കഴിക്കുന്നത് കണ്ണിന്‍റെ കാഴ്ചശക്തി കൂട്ടും.  
അടപതിയന്‍ക്കിഴങ്ങ് ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച്‌ 5ഗ്രാം വീതം 50 മില്ലി പാലില്‍ ദിവസേന സേവിക്കുന്നത് ശരീരക്ഷീണം മാറ്റി ശരീരബലം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ശുക്ലക്ഷയം ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യും.
പച്ച അടപതിയന്‍ക്കിഴങ്ങ് ചതച്ച്‌ നീരെടുത്ത് സമം മുലപ്പാലും ചേര്‍ത്ത് കണ്ണിലെഴുതുന്നത് (കണ്ണില്‍ ഒഴിക്കുന്നത്) കണ്ണുകടി അഥവാ ചെങ്കണ്ണ് ശമിപ്പിക്കാന്‍ നല്ലതാണ്.


RELATED STORIES
� Infomagic - All Rights Reserved.