വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള ഇഞ്ചി ചാക്കില്‍ കൃഷി ചെയ്യാം
April 20,2017 | 10:52:24 am
Share this on

എത്ര കുറഞ്ഞ സ്ഥലമുള്ളവര്‍ക്കും ഇഞ്ചി ചാക്കിലോ ഗ്രോ ബാഗിലോ കൃഷി ചെയ്യാം. വീട്ടാവശ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഇഞ്ചി ഇത്തരത്തില്‍ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോള്‍ വര്‍ധിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. രോഗങ്ങള്‍ പിടിപെടില്ലന്നതും ഉല്‍പാദനം വര്‍ധിക്കുമെന്നതുമാണ് ചാക്കിലെ കൃഷിയുടെ പ്രത്യേകത.
ടെറസിന് മുകളിലും വീട്ടുമുറ്റത്തും ഇത്തരം കൃഷി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കുരങ്ങ് ശല്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്‍ നെറ്റ് കെട്ടി മൂടി സംരക്ഷിക്കാനും കഴിയും.  വീട്ടാവശ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഇഞ്ചി കടകളില്‍ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോള്‍ വലിയ വില നല്‍കേണ്ടി വരികയാണ്. ഇത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ഇത്തരം കൃഷി രീതി കൊണ്ട് സാധിക്കും. 
കൂടാതെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകള്‍ വലിച്ചെറിയുന്നതിന് പകരം കവറില്‍ മണ്ണ് നിറച്ച് ഇഞ്ചി നട്ടാല്‍ അത് പരിസ്ഥിക്ക് കൂടെ ഉപകരിക്കും.
സാധാരണ മണ്ണില്‍ നടുന്നതിനെക്കാള്‍ ഇരട്ടി വരെ വിളവ് ഇത്തരം കൃഷിരീതിയില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുമെന്ന് കര്‍ഷകര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.  മണ്ണും ചാണക പ്പൊടിയും കലര്‍ത്തി അതിലാണ് വിത്ത് നടേണ്ടത്.

RELATED STORIES
� Infomagic - All Rights Reserved.