ഇന്‍ഫോസിസിന്റെ അറ്റാദായത്തില്‍ 3.3 ശതമാനം ഇടിവ്
July 14,2017 | 06:19:37 pm
Share this on

 

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഐടി കമ്പനികളില്‍ ഒന്നായ ഇന്‍ഫോസിസിന് നടപ്പു സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ആദ്യ പാദത്തില്‍ ഇടിവ്. ഈ കാലയളവില്‍ കമ്പനിയുടെ അറ്റാദായം 3.3 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 3,483 കോടി രൂപയിലെത്തിയെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ആദ്യ പാദവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ നടപ്പു സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ഇന്‍ഫോസിസിന്റെ വരുമാനം 17,120 കോടി രൂപയില്‍ നിന്നും 0.2 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 17,078 കോടി രൂപയിലേക്കാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

RELATED STORIES
� Infomagic - All Rights Reserved.