പശുക്കളുടെ ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിനായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടകാര്യങ്ങള്‍
January 11,2018 | 09:55:02 am

പശുക്കളുടെ ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിന് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്

  • തൊഴുത്ത് നല്ലതുപോലെ കഴുകി അകവും പുറത്തും ശുചീകരണം നടത്തണം
  • ക്രമം തെറ്റാത്ത സമീകൃതാഹാരം, വായുസഞ്ചാരം, യഥേഷ്ടം വെള്ളം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കണം.
  • തീറ്റപ്പാത്രങ്ങള്‍ നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം
  • ദിവസവും കുളിപ്പിക്കണം. പച്ചപ്പുല്ല് ദിവസം 25 കി.ഗ്രാം നല്‍കണം
  • ഡോക്ടറെക്കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ പരിശോധിപ്പിക്കണം
  • വേനല്‍ക്കാലത്ത് ഒരു ലിറ്റര്‍ പാല്‍ നല്‍കുന്നവയ്ക്ക് 4 ലിറ്റര്‍ വെള്ളം നല്‍കണം. ഇത് പാല്‍ ഉത്പാദനം കൂട്ടും.
  • പശുക്കുട്ടിക്ക് 14 ദിവസമാകുമ്പോള്‍ ആദ്യ വിരമരുന്ന് നല്‍കണം. പിന്നീട് ഒരു മാസത്തില്‍ എന്ന ക്രമത്തില്‍ തുടര്‍ന്ന് നല്‍കണം 
  • കാലിവസന്ത, കുളമ്പ് രോഗം, കുരലടപ്പന്‍, അടപ്പന്‍ എന്നിവയ്ക്കും പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് നല്‍കണം

 
� Infomagic - All Rights Reserved.