ശരീരത്തിലെ അരിമ്പാറകള്‍ ഇല്ലാതാക്കും ഒറ്റമൂലി
November 07,2018 | 06:25:33 am

ശരീരത്തില്‍ പലപ്പോഴും അഭംഗിയായി അരിമ്പാറകള്‍ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇത്ചിലപ്പോഴെല്ലാം പെരുകുകയും ചെയ്യും. ഇത് നമുക്കുണ്ടാക്കുന്ന മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങള്‍ ചെറുതല്ല. അരിമ്പാറ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ കഴിയില്ല എന്നതാണ് പലരുടെയും ധാരണ എന്നാല്‍ ഇതിനുള്ള പരിഹാരം നമ്മുടെ അടുക്കളകളില്‍ തന്നെയുണ്ട്.

വെളുത്തുള്ളിയെക്കുറിച്ചാണ്പറഞ്ഞുവരുന്നത്. അരിമ്പാറ മാത്രമല്ല മുഖത്തെയും ശരീരത്തിലെയും പാടുകളും മറുകുകളുമെല്ലാം നീക്കം ചെയ്യാന്‍ വെളുത്തുള്ളി നമ്മെ സഹായിക്കും. ഒരുചെറിയ വെളുത്തുള്ളി എടുത്ത് അത് നെടികെ മുറിച്ച ശേഷം ഒഴിവാക്കേണ്ട പാടിലോ അരിമ്പാറയിലോ വച്ച്‌ ബാന്‍‌ഡേജ് ഒട്ടിച്ച്‌ കിടക്കുക.

ഇത് കുറച്ചുദിവസം സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അരിമ്പാറ ഇല്ലാതാവും.ഇത് ശരീരത്തിന് ഏറെ ഗുണകരമായ ഒരു രീതിയാണ്. വെളുത്തുള്ളിയായതിനാല്‍ യാതൊരുവിധ പാര്‍ശ്വഫലങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല എന്നതാണ് ഈരീതിയുടെ അഡ്വാന്‍റേജ്.

 

 
� Infomagic- All Rights Reserved.