പൂന്തോട്ടത്തില്‍ കുറ്റിക്കുരുമുളക് വളര്‍ത്താം
July 17,2017 | 12:07:15 pm
Share this on

ഇന്ന് വീട്ടാവശ്യത്തിന്  കുരുമുളക്  കടയില്‍  നിന്നും  വാങ്ങേണ്ടി  വരുന്ന  സ്ഥിതിയാണ്.  ഇതിന്  പരിഹാരമാണ്  കുററി  കുരുമുളക്.  കായ്  തരുന്ന  കുരുമുളക്  ചെടികള്‍ചട്ടിയില്‍  വളര്‍ത്തിയാല്‍  മതിയാകും.  ഇവയ്ക്ക്  കൂടുതല്‍  സ്ഥലം  ആവശ്യമില്ല  എന്നു  മാത്രമല്ല  തോട്ടത്തില്‍  വെക്കുന്നത്  പൂന്തോട്ടത്തിന്  മോടി  കൂട്ടുകയും ചെയ്യും.  വര്‍ഷം  മുഴുവന്‍  കുരുമുളക്മണികള്‍ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.  കുററി കുരുമുളക് നിലത്തും  കൃഷി  ചെയ്യാം.   വലിയ  ചെടിച്ചട്ടികളില്‍ മണ്ണും,  ഉണക്കി  പൊടിച്ച  കാലിവളവും  ചേര്‍ത്ത്  വേര്  പിടിപ്പിച്ച  കുരുമുളക്  തണ്ടുകള്‍  നടാം.  ഇങ്ങിനെ  നടുന്ന  കുററി  കുരുമുളകിന്  കൂടുതല്‍  വളം  ആവശ്യമാണ്. 

കുററി കുരുമുളക് ചെടികള്‍  നട്ട് ഒരു വര്‍ഷത്തിനകം  വിളവ് തരാന്‍  തുടങ്ങും.  ആദ്യത്തെ  വര്‍ഷം  ഒരു  ചെടിയില്‍  നിന്നും  500 ഗ്രാം  കുരുമുളക്  ലഭിക്കും.  ചെടിച്ചട്ടികളില്‍  നിന്നു  തന്നെ  വീട്ടാവശ്യത്തിനു  വേണ്ട  കുരുമുളക്  ഉണ്ടക്കാവുന്നതാണ്.  ചട്ടിയിലെ  ചെടികള്‍ക്ക്  രണ്ട്  മാസത്തിലൊരിക്കല്‍  2 ഗ്രാം  യൂറിയ,  3 ഗ്രാം  സൂപ്പര്‍  ഫോസ്ഫേററ്,  3 ഗ്രാം  പൊട്ടാഷ്  എന്നിവ  ചേര്‍ത്ത  വള  മിശ്രിതം  ഒരു ടീസ്പൂണ്‍ വീതം  നല്‍കണം.  കാലി  വളം 25 ഗ്രാം എന്നതോതിലും  കടലപിണ്ണാക്കും  വേപ്പിന്‍ പിണ്ണാക്കും എല്ലാ വര്‍ഷവും  മെയ്  മാസത്തില്‍  നല്‍കുന്നത് കുററി കുരുമുളകിന്റെ  വളര്‍ച്ചയ്ക്ക്  നല്ലതാണ്.

ദിവസേന  നനക്കുന്നത്  തുടക്കത്തില്‍  തിരിയിലെ  മണിപിടിത്തം  കൂട്ടാനും  മണി  കൊഴിച്ചല്‍  കുറക്കാനും  സഹായിക്കും.  കുററി  കുരുമുളക്  ചെടിയില്‍  നിന്നും  വര്‍ഷം  മുഴുവനും  കുരുമുളക്  ലഭിക്കുകയും  അഞ്ച്  വര്‍ഷത്തോളം  നല്ല  വിളവ്  ലഭിക്കുകയും  ചെയ്യും.  പറിക്കാന്‍  ആളെ  ആവശ്യമില്ല.നടാന്‍  അധികം  സ്ഥലം  വേണ്ട,  വള്ളി  പടര്‍ത്താന്‍  മരം  വേണ്ട  എന്നിവയാണ്  പ്രത്യേകതകള്‍.

കുററി  കുരുമുളക് തൈകള്‍  തയ്യാറാക്കാം.               

നന്നായി വിളവ് തരുന്നതും 8 -10  വര്‍ഷത്തോളം പ്രായമുള്ളതുമായ  മാതൃവള്ളിയില്‍  നിന്നാണ്  തൈകള്‍ക്ക്  വേണ്ടിയുള്ള  തലകള്‍  ശേഖരിക്കുന്നത്.   ഇങ്ങനെ  ശേഖരിച്ച  വള്ളികളില്‍  നിന്നും  3- 5  മുട്ടുള്ള  തണ്ടുകള്‍  പോട്ടിംഗ്  മിശ്രിതം  നിറച്ച പോളിത്തീന്‍  കവറുകളില്‍  നടുന്നു.  വേരു  പിടിക്കുവാന്‍  30-50  ദിവസം  വേണം.  വേര്  പിടിച്ച  തണ്ടുകള്‍  3  മാസത്തിന്  ശേഷം  ചട്ടിയില്‍  നടാം.

 

RELATED STORIES
� Infomagic - All Rights Reserved.