റിസര്‍വ് ബാങ്ക് വായ്പാ നയം പ്രഖ്യാപിച്ചു; നിരക്കുകളില്‍ മാറ്റമില്ല
December 06,2017 | 02:48:41 pm
Share this on

മുംബൈ: റിസര്‍വ് ബാങ്ക് വായ്പാ നയം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബാങ്കുകള്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്കില്‍ നിന്ന് കടമെടുക്കുമ്പോള്‍ നല്‍കേണ്ട പലിശയായ റിപ്പോ നിരക്ക് ആറ് ശതമാനമായും ബാങ്കുകളില്‍ നിന്ന് റിസര്‍വ് ബാങ്ക് കടാമെടുക്കുമ്പോള്‍ നല്‍കേണ്ട പലിശയായ റിവേഴ്‌സ് റിപ്പോ 5.75 ശതമാനമായും തന്നെ തുടരും.

 

RELATED STORIES
� Infomagic - All Rights Reserved.